IEC News

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả cùng với văn hoá gắn kết lâu dài là điều mà IEC games định hướng xây dựng ngay từ những ngày đầu khởi sự.